Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Iedereen is aan het plan gebonden, niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Op de website ruimtelijke plannen(externe link) kunt u de ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels bekijken.