De vestingwerken maken Brielle uniek. Maar de relatie tussen de ‘binnenstad’ en de vestingwerken is beperkt. Om de beleving van de vestingwerken te verhogen is er door bureau Kinkorn, in samenspraak met o.a. de werkgroep Kanonnen en Affuiten, een plan gemaakt voor de beleving op bastion IV en bastion IX. Daarnaast is gewerkt aan een eerste visie op de beleving vestingwerken, route beplanting en beheer.

Routetegels en kanon

Om de relatie tussen de vesting en de binnenstad te versterken wordt gebruik gemaakt van zogenaamde routetegels. Op deze tegels wordt de plattegrond van de vesting uitgebeeld, de plek van de tegel zelf en enkele belangrijke plekken/gebouwen in de stad. Dit vergroot de oriëntatie en maakt steeds kenbaar dat Brielle een vestingplaats is. Daarnaast wordt het idee van een interactief kanon op Bastion IV (Bleijkers Bolwerk) nader uitgewerkt. De installatie op laat bezoekers ervaren hoe het is om een kanon af te vuren. Al wandelend naar het kanon toe krijgen bezoekers stukjes informatie te lezen over de werking ervan. Het idee is om een plons in de vestiggracht te zien waar de kogel terecht komt zodra het kanon wordt afgevuurd. Dit plan wordt momenteel technisch uitgewerkt samen met bureau Kinkorn

Impressie routetegel

Beleving Bastion IX

Om de beleving van Bastion IX te vergroten is een voorstel gemaakt voor de beleving en verlichting op en rond het bouwwerk. In en om het bouwwerk wordt het einde van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van Nederland op een abstracte wijze weergegeven. Verder is er een lichtplan uitgewerkt waarmee de avondbeleving van Bastion IX subtiel vergroot wordt, zonder dat dit tot overlast leidt. Daarnaast is er een voorstel gemaakt voor de inrichting van de kazemat op Bastion IX. Het idee is de kazemat te gebruiken als tentoonstellingsruimte. Diverse personages uit de 16e eeuw vertellen hier het verhaal van 1 april 1572 vanuit hun perspectief. 

Beleving vesting; routing, beplanting en beheer

De vesting en de wallen hebben veel kwaliteiten, zoals de kanonnen, knotwilgen, trappen en oude stadspoort. Het zijn de groene longen van de stad en maken Brielle uniek. Samen met o.a. de groenbeheerders en leden van de werkgroep kanonnen en affuiten is er gewerkt aan een visie en ambitie document. Hierin ligt de focus met name op een herkenbare groenstructuur, een eigen identiteit met beplanting voor ieder bastion en een overzichtelijk routenetwerk.

Het doel is het vastleggen van de keuzes en afspraken voor o.a. de beplanting, uitvoering en het beheer van de vesting en haar wallen. Het gewenste beeld houdt onder andere in dat de bomenlanen op de wallen en de buitenzijde van de vestinggracht worden behouden en aangevuld. Daarnaast is er een routenetwerk bepaald, waar keuzes zijn gemaakt voor verharding, de trappen en er wordt een uitzichtpunt voor mindervaliden gecreëerd.