De gemeente Brielle en waterschap Hollandse Delta zorgen er samen voor dat het water in de gemeente Brielle schoon en gezond blijft. Daarvoor voeren zij onderhoudswerkzaamheden uit.

Een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd, kunt u vinden op de website van waterschap Hollandse Delta

Op de bodem van sloten en watergangen en in de Vesten verzamelt zich in de loop van de tijd een laag bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Bij warm weer bevat de waterlaag die er boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, overmatige algenbloei en stank kunnen het gevolg zijn.

De gemeente beheert de kleinere watergangen in Brielle. Deze worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden door te baggeren. De gemeente neemt daarnaast ook maatregelen om de verontreiniging van het water door rioolwater te verminderen door verbeteringen in het rioolstelsel.