Bedrijven met asbesthoudend materiaal 

Als u een bedrijf heeft mag u het asbest niet zelf verwijderen. Ook niet als het minder dan 35m2 is. Als u besluit om het asbesthoudende materiaal te laten verwijderen moet u de volgende stappen ondernemen:

  • U laat een asbestinventarisatie uitvoeren en een rapport opstellen. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht van deze bedrijven vindt u op www.ascert.nl(externe link).
  • U of uw aannemer namens u doet een sloopmelding bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl(externe link). Bij deze melding wordt het asbestinventarisatie rapport geleverd.
  • U krijgt van ons namens de gemeente een mededeling dat uw melding is geaccepteerd of niet. Als de melding niet geaccepteerd kan worden, wordt in de brief kenbaar gemaakt waarom niet en wat er moet gebeuren om tot een acceptatie te komen.
  • Na de acceptatie kunt u een gecertificeerd aannemer inschakelen om het asbesthoudende dak te laten verwijderen. Ook deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl(externe link). Vraag altijd verschillende bedrijven om advies en de kosten.