Indien u zich als bedrijf, horecaonderneming of middenstander wilt vestigen in de gemeente dan heeft u een vestigingsvergunning nodig. Een dergelijke vergunning wordt door de gemeente geleverd indien u voldoet aan de gestelde eisen.

Voorwaarden

Het verkrijgen van een vergunning is met name afhankelijk van het adres waar u zich wilt vestigen. Uw wens tot vestigen en het uitvoeren van de bedrijvigheid moet in overeenstemming zijn met het gemeentelijk bestemmingsplan voor het betreffende gebied.

Gang van zaken

Het is raadzaam hierover met de gemeente vooraf te overleggen. Soms heeft u naast een vestigingsvergunning een milieuvergunning nodig.

Meenemen

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  2. Verklaring van aard en omvang van de door u uit te voeren bedrijvigheid.
  3. Aanvullende informatie over mogelijke vervuiling of overlast als gevolg van uw voorgenomen bedrijvigheid.

Contact

afdeling economische zaken
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ez@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening