Heeft u een kleine onderneming of start u een bedrijf? De gemeente kan u wellicht aan een vestigingsplaats helpen.

De gemeente beschikt over kantoorruimten die u kunt huren. Doordat in een bedrijfsverzamelgebouw gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van voorzieningen (receptie, technische ondersteuning e.d.) zijn de huurlasten lager dan gemiddeld.

Voorwaarden

De gemeente stelt specifieke eisen aan ondernemers die hiervoor in aanmerking willen komen. Het eerste criterium is natuurlijk de beschikbaarheid van de gevraagde kantoorruimte. Indien u aan alle andere voorwaarden voldoet maar er geen ruimte beschikbaar is dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Gang van zaken

Neem contact op met de gemeente. Daar hoort u wat de procedure is en aan welke randvoorwaarden u moet voldoen.