Het Asylplein is één van de meest bijzondere plekken in Brielle. Deze geliefde plek verdient meer aandacht en wordt daarom opgeknapt. Het plan is om zowel de voorzijde als de achterzijde op te knappen. 

Het ontwerp

Op dinsdag 24 november is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorlopig ontwerp voor het Asylplein. Nadien is het ontwerp - in overleg met belanghebbenden - aangepast. Het ontwerp is gebaseerd op het bestaande tuinplan uit het begin van de vorige eeuw. In die tijd is er veel sierwaarde toegevoegd, zoals plantenbakken en rozenperken. Dit is ter inspiratie genomen in het huidige plan. 

In het huidige ontwerp zijn aan de buitenrand vaste planten in combinatie met groenblijvende bodembedekkers ingetekend. Dit betekent dat er het gehele jaar rond een aantrekkelijker groenbeeld is. De pergola’s staan aan de zijkanten, waardoor je vanuit de Asylstraat direct zicht krijgt op de rozen en het Zeemansasyl. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Verder zijn de rozen verplaatst naar de belangrijkste twee plekken: de entree van het plein en rondom de Nymph. Een aantal omwonden zien graag meer (diversiteit aan) rozen in het plan terug. Hierover is contact tussen beide partijen. Verder wordt de wens van omwonenden voor meer coniferen aan de achterzijde in het plan verwerkt.

 

Asylplein
Sfeerbeeld Asylplein voor en na (Buro Lubbers)

Kastanjebloedingsziekte

Aan de zuidzijde staat een boomgroep waarvan een deel de besmettelijke kastanjebloedingsziekte heeft. Hierdoor bestaat de kans dat takken uit de bomen waaien of de gehele boom omwaait. Vanwege dit valgevaar is het voornemen om deze bomen te vervangen door diverse grote bomen met hieronder bodembedekkers. Door te kiezen voor diverse boomsoorten is de kans kleiner dat ze ziektes aan elkaar doorgeven. De grote lindebomen voor het Zeemansasyl blijven vooralsnog staan, net als de kastanjeboom links naast het pand.

Stand van zaken

Momenteel wordt samen met omwonenden gewerkt aan een definitief ontwerp. De huidige planning is om in deze zomer (eind augustus) te starten met het straatwerk en het groen en in november dit jaar de nieuwe beplanting en bomen aan te brengen. 

Bekijk het huidige ontwerp van april 2021 via de presentatievideo hiernaast.