In 2019 heeft gemeente Brielle onderzoek uit laten voeren naar de aanwezigheid van asbestverdachte daken in de gemeente. Dit onderzoek is gedaan ter voorbereiding op het asbestdaken verbod dat per 2024 in zou gaan. Ondanks dat deze wet niet bekrachtigd is, wil Brielle inwoners stimuleren om asbestdaken te laten saneren. Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. 

Indien u als particulier een asbest verdacht dak heeft, mag u het dak onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen als het oppervlak kleiner dan 35m2 is. Bedrijven mogen nooit zelf asbest verwijderen.

  Zelf asbest verwijderen Asbesthoudend materiaal tot 35 m2

  Als u besluit om het asbesthoudende materiaal zelf te verwijderen moet uw situatie aan het volgende voldoen:

  • Het dakoppervlak mag niet meer dan 35 mbedragen;
  • De dakplaten moeten geschroefd zijn (het materiaal is zonder breuk te verwijderen);
  • Het materiaal moet hechtgebonden zijn. Dit houdt in dat de platen heel zijn en de structuur van het materiaal niet uiteen valt.
  • U moet een sloopmelding doen en u mag het werk niet uit laten voeren door derden, of een bedrijf.

  Melding zelf asbest verwijderen

  Zonder vooraf een melding te doen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond riskeert u een boete van minimaal 1.000 euro. Het is daarom altijd van belang om uw melding in te dienen. Dit doet u minimaal 5 werkdagen voordat u het werk gaat uitvoeren via www.omgevingsloket.nl(externe link).

  De DCMR Milieudienst Rijnmond behandeld de aanvraag en stuurt een goedkeuringsbrief waarmee u bij de stadswerf Brielle aantoont dat u de melding heeft gedaan. Asbestzakken en bijbehorend tape kunt u afhalen bij de stadswerf (’t Woud 53, Brielle) op vertoon van de brief van de DCMR.  

  Asbest laten verwijderen Asbesthoudend meer dan 35 m2

  Heeft u meer dan 35 masbesthoudend materiaal dan houdt dat in dat u als particulier dit materiaal niet zelf mag verwijderen.

  Uiteraard geldt dit alleen als het daadwerkelijk gaat om asbesthoudend materiaal. Als u twijfelt of het om asbest gaat kan een laboratoriumanalyse van het materiaal uitsluitsel geven.

  Stappenplan

  Als u besluit om het asbesthoudende materiaal te laten verwijderen moet u de volgende stappen ondernemen:

  • U laat een asbestinventarisatie uitvoeren en een rapport opstellen. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht van deze bedrijven vindt u op www.ascert.nl(externe link).
  • U of uw aannemer namens u doet een sloopmelding bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl(externe link). Bij deze melding wordt het asbestinventarisatie rapport geleverd.
  • U krijgt van de DCMR namens de gemeente een mededeling dat uw melding is geaccepteerd of niet. Als de melding niet geaccepteerd kan worden, wordt in de brief kenbaar gemaakt waarom niet en wat er moet gebeuren om tot een acceptatie te komen.
  • Na de acceptatie kunt u een gecertificeerd aannemer inschakelen om het asbesthoudende dak te laten verwijderen. Ook deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl(externe link). Vraag altijd verschillende bedrijven om advies en de kosten.

  Als u het asbest verwijderen zelf uitvoert riskeert u een boete van minimaal 1.000 euro. Het is daarom altijd van belang een melding bij de gemeente te doen, voordat aan asbesthoudend materiaal wordt gewerkt. Dit doet u minimaal 4 weken voordat het werk uitgevoerd wordt via www.omgevingsloket.nl(externe link).

  De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt de aanvraag en stuurt een goedkeuringsbrief. 

  Asbesttelefoon

  De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn.

  De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kan men vragen stellen via het formulier(externe link) op de website van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.
  Meer informatie op www.dcmr.nl(externe link)

  Asbestklachten

  Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer  van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333 555 of online via het milieumeldingenformulier(externe link)

  Verkrijgen van sloopmelding

  In het bouwbesluit 2012, paragraaf 1.7 staan de bepalingen omtrent slopen en het verwijderen van asbest. Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding asbest te verwijderen. Het gaat om sloopwerkzaamheden, die particulieren verrichten. Op www.infomil.nl(externe link), de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u informatie vinden over asbesthoudende goederen.

  Verpakken van asbest

  Asbest moet dubbel verpakt worden in speciale asbestzakken en bijbehorende tape. Deze kunt u op vertoon van uw sloopmelding bij de werf verkrijgen, echter niet op zaterdagen. Om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht komen moet u het overtollig verpakkingsmateriaal en gebruikte beschermingsmiddelen asbestverdacht materiaal in de zakken mee verpakken.

  Transport naar de stadswerf

  Hierna is de mogelijkheid om asbest op vertoon van de sloopmelding af te geven op de stadswerf in Brielle op zaterdag in de even weken van 08.30 tot 12.00 uur (tijdens de openstelling van de Stadswerf).

   Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

   • U neemt de afgegeven sloopmelding mee bij het inleveren van het asbest bij de stadswerf.
   • U dient de aangeboden asbest dubbel verpakt en afgesloten in speciale asbestzakken met de tekst 'Asbest' aan te bieden.
   • Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
   • De gesloten asbestzak meldt u aan bij de werfbaas.
   • Er wordt visueel gecontroleerd op de juiste wijze van aanlevering van het asbest.
   • Er worden geen handelingen verricht door medewerkers van de gemeente Brielle bij om- of overpakken en lossen van asbesthoudend materiaal.
   • Bij juiste aanlevering van de asbesthoudend materiaal krijgt u instructie hoe u de verpakte asbesthoudende materialen in de container moet plaatsen.       
   • Verkeerd aangeleverd asbesthoudend materiaal wordt geweigerd.