Toekomst Arsenaal-Infirmerie

Het Arsenaal staat leeg, de Infirmerie komt leeg.
Nieuwe kansen voor het toekomstig gebruik van deze markante gebouwen.

Burgemeester en wethouders van Brielle vinden het belangrijk dat zowel de samenleving als de markt met plannen kunnen komen.

Die plannen moeten voldoen aan de voorwaarden, die in het beleidskader zijn verwoord, zoals:

  • passen bij het Briels beleid: bijdragen aan een levendige binnenstad, versterken van de lokale economie, een hoge belevingswaardering.
  • respecteren van de monumentale status van de panden.
  • het moet een structureel en financieel haalbaar plan zijn met een horizon van tenminste vijf jaar.
  • een redelijke huur- of koopprijs moet betaald kunnen worden (de gemeentebegroting mag niet zwaarder belast worden).
  • men moet zelf zorgen voor het beheer.

Ook van belang om te weten:

  • het is mogelijk een plan in te dienen voor beide gebouwen samen, maar ook voor één van de gebouwen of voor een deel van het Arsenaal.
  • het is mogelijk met meer partijen samen een plan in te dienen.
  • het huidige bestemmingsplan is uitgangspunt. Er is bereidheid tot heroverweging daarvan, als de plannen daartoe aanleiding geven.
  • De gemeenteraad neemt in de zomer van 2019 een besluit over deze marktverkenning. 

Wat ging er vooraf aan deze uitvraag: 

In de vergadering van de commissie Grondgebied van 9 januari 2018 heeft de commissie besloten de raad positief te adviseren inzake het onderzoek naar de toekomst van Arsenaal en Infirmerie. Op basis van dat besluit is aan TiMe Amsterdam opdracht gegeven tot het instellen van dat onderzoek en het uitbrengen van een rapport. Dit rapport is hieronder te downloaden.