Als u een alarmsysteem wilt installeren, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Gang van zaken

  • Controleer via Omgevingsloket online of u een vergunning nodig hebt voor uw alarmsysteem.
  • Daarna kunt u direct online de vergunning aanvragen.
  • Geef aan om wat voor soort alarm het gaat en op welke plek u het alarm wilt plaatsen.

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening