Wat is klein chemisch afval?

Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

Chemisch afval van bedrijven

Bedrijven kunnen alleen chemisch afval afvoeren volgens de voorwaarden van een milieuvergunning.

Gang van zaken

Inleveren

 Het inleveren van Klein Chemisch Afval (KCA) is alleen mogelijk op:

  • woensdag van 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur, en op
  • zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.

Op de andere dagen is het KCA-depot van de gemeente Brielle gesloten.

Contact

afdeling BOR (beheer openbare ruimte)
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening