Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • om welk gebied het gaat
  • waarom u het gebied binnen wilt gaan
  • de datum en het tijdstip waarop u dit wilt doen
  • de namen van de personen die het gebied binnen willen gaan

Meenemen

Uw geldige identiteitsbewijs.

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening