Een groot aantal openbare en verenigingsgebouwen beschikt over een AED.

AED is een draagbaar toestel dat gebruikt kan worden wanneer iemand een hartstilstand heeft. Een groot aantal openbare en verenigingsgebouwen beschikt over een AED. Bijvoorbeeld het stadskantoor (Slagveld 36), het stadhuis en museum (Markt 1), de infirmerie (Rozemarijnstraat 42), de St. Catharijnekerk (St. Catharijnehof 1) en de Jumbo (Thoelaverweg).

De locaties zijn op de plattegrond in groen aangegeven.