AANVRAAGFORMULIER voor subsidie voor aanschaf van een AED (automatische externe defibrillator)

Nadere regels

  • Het moet gaat om een locatie in de gemeente Brielle waar veel mensen komen en waar nog geen AED aanwezig is, ook niet in de onmiddellijke omgeving.
  • De tegemoetkoming in de kosten vindt plaats bij de eerste aanschaf en bij vervanging van de AED. Een opgave van plausibele reden van vervanging is hierbij verplicht. Hierbij geldt de regeling dat er maximaal 5 AED’s per jaar worden gesubsidieerd. De vergoeding bedraagt 50% van de kosten van de aanschaf van een AED, tot maximaal € 1.000 vergoeding per locatie.
  • De AED moet aangemeld worden bij het landelijk alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners.
  • De AED dient beschikbaar te zijn voor iedereen gedurende de openingstijden van de maatschappelijke instelling.
  • De aanvragende instelling heeft de verantwoordelijkheid voor plaatsing, onderhoud en gebruik en voor het trainen en getraind houden van voldoende personeel.

Als uw aanvraag voldoet aan bovenstaande regels kunt u uw aanvraag indienen.