Opkomstcijfers Brielle bij de verkiezing voor het Europees Parlement 2019

Stemtotalen
 

Kiesgerechtigden (aantal opgeroepenen)       13.711
Aantal geldige stempassen 5.056
Aantal geldige volmachtbewijzen 619
Aantal geldige kiezerspassen 13
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers 5.688
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat      5.682 99,6%
Aantal blanco stembiljetten 12 0,2%
Aantal ongeldige stembiljetten 8 0,1%
Het totaal aantal getelde stembiljetten 5.702      opkomst
41,6%