Uitslaglijsten

Verkiezingen: processen-verbaal ter inzage

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Hiermee legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

In verband met de op woensdag 20 maart 2019 gehouden verkiezing van de Provinciale Staten Zuid-Holland en Waterschap Hollands Delta, conform artikel N12 van de Kieswet, ligt voor een ieder ter inzage:

  • processen-verbaal N10 opgemaakt door de stembureaus;
  • proces-verbaal N11 vastgesteld door de burgemeester.

De processen-verbaal liggen ter inzage bij de afdeling burgerzaken, Slagveld 36 in Brielle. Ook kunt u ze hieronder downloaden.