Uitslaglijsten

Verkiezingen: processen-verbaal ter inzage

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Hiermee legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

In verband met de op donderdag 23 mei 2019 gehouden verkiezing voor het Europees Parlement, conform artikel N12 van de Kieswet, ligt voor een ieder ter inzage:

  • processen-verbaal N10, opgemaakt door de stembureaus
  • proces-verbaal N11, vastgesteld door de burgemeester

De processen-verbaal liggen ter inzage bij de afdeling burgerzaken, Slagveld 36 in Brielle. Ook kunt u ze hieronder downloaden.