Vraag en antwoord: wie bepaalt wat?

Hieronder een paar vragen die veel gesteld worden tijdens dit traject over de bestuurlijke toekomst van Brielle. We proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Dat gaan we regelmatig doen.

Heeft u ook een vraag? Mail die dan naar bestuurlijketoekomst@brielle.nl.
  

  • Wie beslist er over de toekomst van Brielle?

Uiteindelijk stemt de gemeenteraad van Brielle over een keuze en daarmee wordt er een besluit genomen. Naar verwachting zal dat aan het begin van 2020 zijn.

  • Kan de Brielse politiek dat helemaal zelf bepalen?

De keuze maakt de gemeentepolitiek zelf. Als Brielle ervoor kiest om zelfstandig te blijven, dan kan dat. Zolang er goede samenwerkingsafspraken in de regio kunnen worden gemaakt, en er geen ernstige financiële of bestuurlijke problemen zijn binnen de gemeente vindt de Provincie dat prima. Als de voorkeur van Brielle uitgaat naar een fusie, dan moeten andere gemeenten dat natuurlijk ook willen en dan is het belangrijk dat er – ook voor Brielle- goede afspraken gemaakt gaan worden.

  • Heeft meepraten over die toekomst zin voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties?

Jazeker. Of de gemeenteraad nu kiest voor blijvende zelfstandigheid of toch voor een herindeling, de mening van Briellenaren weegt zwaar. Wat vinden onze inwoners belangrijk als het gaat om bijvoorbeeld dienstverlening of voorzieningen? En hoe zorgen we dat het karakter van Brielle behouden blijft of zelfs versterkt wordt? Die zaken gebruikt de politiek bij het nemen van een besluit. Dus het invullen van het vragenformulier en het bezoeken van (inwoners)bijeenkomsten heeft echt zin.