Gemeentebestuur in gesprek met Maarland

In het kader van de verkenning bestuurlijke toekomst nodigen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de Vereniging Maarland-Bewoners de bewoners van deze wijk uit om te spreken over de toekomst van onze gemeente. We willen graag weten wat de bewoners belangrijk vinden voor Brielle. De bijeenkomst is op 1 oktober 2019 in het stadskantoor en begint om 20.00 uur. Op een later moment volgen de andere wijken.

De komende maanden wordt zoveel mogelijk informatie opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld over wat voor hen belangrijk is voor Brielle. Mede op basis van die geluiden en argumenten maakt de politiek naar verwachting begin 2020 een keuze: blijft Brielle zelfstandig of gaat de voorkeur uit naar een fusie met andere gemeenten?