Brielle informeert 1 (september 2019)

De Brielse politiek beslist naar verwachting in de eerste helft van 2020 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brielle. Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college van burgemeester en wethouders graag van u weten wat u belangrijk vindt voor Brielle. Zo kan er -mede op basis van uw idee├źn en argumenten-  uiteindelijk een afgewogen politiek besluit genomen worden: waar willen we met Brielle naartoe en welke bestuurlijke constructie past daarbij? Gaat Brielle fuseren of blijft Brielle zelfstandig en gaat er nog meer samengewerkt worden in de regio.

In deze Brielle Informeert willen we u op de hoogte stellen van dit proces.