Traject verkenning bestuurlijke toekomst


Brielle verkent bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle gaan met de samenleving de bestuurlijke toekomst van Brielle verkennen. De komende maanden wordt zoveel mogelijk informatie opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld over wat voor hen belangrijk is voor Brielle. Mede op basis van die geluiden en argumenten maakt de politiek naar verwachting begin 2020 een keuze: blijft Brielle zelfstandig of gaat de voorkeur uit naar een fusie met andere gemeenten? 

Medio september is de nieuwsbrief ‘Brielle Informeert’ uitgekomen. Deze nieuwsbrief van de gemeente is bedoeld om eerste informatie te geven over de achtergrond van deze verkenning, de voorselectie van opties die de gemeenteraad heeft vastgesteld en het verloop van het proces. Ook is er een vragenformulier toegevoegd waarop mensen in de vorm van vijf vragen hun opvatting kwijt kunnen.

MoBrielle Eenheid

In ‘Brielle Informeert’ zegt burgemeester Gregor Rensen (tevens voorzitter van de stuurgroep) over dit traject: “Het doel is zoveel mogelijk Briellenaren te bereiken. Ik vind dat we een hele leuke manier hebben gevonden om aandacht voor het project te trekken. Binnenkort kunnen de mensen een heel merkwaardig autootje door Brielle zien rijden en op verschillende plaatsen zien stoppen. Die hebben we de MoBrielle Eenheid genoemd. Bij dat autootje, bemand door raadsleden en bestuurders, kun je veel informatie krijgen, maar kun je ook je opvattingen kwijt, in gesprek gaan en een vragenformulier ophalen en invullen.”

Gefundeerde discussie

De gesprekken en de ingevulde vragenformulieren kunnen veel informatie opleveren. CDA-raadslid (en voorzitter van de projectgroep) Henk Abrahams in ‘Brielle Informeert’: “Op basis daarvan is het de bedoeling om in een volgende fase de argumenten op een rij te zetten. Wat zijn de voor-en nadelen? Vervolgens willen we een gefundeerde discussie voeren die richting geeft aan wat we uiteindelijk met z’n allen willen bereiken. Die discussie zou dan ergens eind van het jaar in stadsdebatten plaats moeten vinden.”

Dialoog met de samenleving

Er wordt, onder meer via social media, regelmatig informatie gedeeld die nuttig kan zijn voor Briellenaren. Bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van zelfstandig zijn of fuseren. In dit proces ligt niet alles al vast. Als er ergens veel vragen over komen of als bij het analyseren van de vragenlijsten iets opvalt, dan is het de ambitie om daar op in te spelen. Zo probeert de gemeentepolitiek van Brielle daadwerkelijk in dialoog te gaan met de samenleving.