Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven.

Een hechtere samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Daarom bundelen we de krachten en pakken we de opgaven gezamenlijk op.

Opgaven en kansen Zuid-Hollandse Delta

  • We zijn als regio goed en soms zelfs toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete en complete businesscases.
  • We kunnen elkaar op deze thema’s versterken
  • We dienden een aanvraag voor de Regio Deal in, waarbij we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro hebben gevraagd om de gezamenlijke aanpak te versnellen.

Wat is de Regio Deal?

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin we gezamenlijk naar buiten treden en aantonen dat we bereid zijn een (langdurige) samenwerking aan te gaan om op te komen voor de belangen van onze ruim 300.000 inwoners. Op 14 februari 2020 is bekend gemaakt dat het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk een Regio Deal hebben gesloten. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. 


Laatste nieuws over de Regio Deal

  • Impuls van € 15 miljoen voor een vitale regio

Op vrijdag 17 juli 2020 ondertekenden de 6 burgemeesters op het eiland Tiengemeten – als een symbolisch knooppunt van alle gemeenten – de definitieve Regio Deal. De eilanden hebben voor hun ambities een bedrag van € 7,5 miljoen van het Rijk ontvangen en dragen daar zelf nog eens € 7,5 miljoen aan bij.

  • Deal!

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk hebben op vrijdag 14 februari 2020 een Regio Deal gesloten. Dit is op donderdag 20 februari 2020 gevierd door burgemeesters en wethouders van de zes gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta. Samen met het Rijk gaan we extra investeren in goed leven, wonen en werken op de drie eilanden. 

  • Bezoek Tweede Kamer

Op dinsdagmiddag 26 november 2019 boden burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) en locoburgemeester Paul Boogaard (Hoeksche Waard) de ‘Regio Deal Zuid-Hollandse Delta’ namens de zes gemeenten aan bij de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag.

Voorzitter Jaco Geurts complimenteerde de zes gemeenten met deze belangrijke stap in de samenwerking en nam het document met veel interesse aan.

Het document is vervolgens officieel ingediend bij het Rijk. Onderaan deze pagina kunt u het volledige document of de publieksversie (samenvatting) downloaden. 

Video Regiodeal Zuid-Hollandse Delta