Praktische informatie voor rond de feestdagen

December: ‘samen veilig door de feestmaand’

De decembermaand is voor veel mensen een maand van feest, gezelligheid, elkaar ontmoeten, lekker eten, het jaar ‘afsluiten’ en plannen maken voor het nieuwe jaar. De decembermaand is ook een maand waarin het nét iets belangrijker is om er met elkaar voor te zorgen dat we die maand goed en veilig doorkomen. De kans op vernielingen, vandalisme en vuurwerkongelukken is deze maand nu eenmaal groter dan in andere maanden.

Als gemeente doen wij uiteraard ons best om dit risico zo klein mogelijk te houden en vragen ook aan u om daar uw steentje aan bij te dragen. In de special Brielle Veilig leest u wat de gemeente doet om de kans op vernielingen, vandalisme en vuurwerkongelukken zoveel mogelijk te beperken én ook wat u kunt doen!
 Gemeente Brielle wenst u fijne feestdagen

en een voorspoedig 2019
 

  • Gemeente Brielle annuleert kerstboomverbrandingen wegens weersomstandigheden

    De geplande kerstboomverbrandingen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal gaan niet door. Gezien de weersomstandigheden, met name de harde wind, vindt gemeente Brielle het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan. De bomen worden nu versnipperd en als groenafval verwerkt. De verbrandingen stonden gepland op woensdag 9 januari 2019 om 17:00 uur. 

    Bomen inleveren op verbrandingslocaties

    Inwoners met minder dan 20 kerstbomen kunnen deze wel gewoon inleveren op een van de drie locaties. Dit kan op woensdag 9 januari vanaf 14:00 uur. De vergoeding is € 0,50 per boom.

  • Nieuwjaarsontmoeting

    De Brielse ‘nieuwjaarsontmoeting’ vindt plaats op woensdag 9 januari 2019 om 19.00 uur in de Sint Catharijnekerk, Sint Catharijnehof 1 in Brielle