Plas van Heenvliet

De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput. Aannemerscombinatie Plas van Heenvliet richt de Plas momenteel in als recreatieplas in opdracht van gemeente Brielle. Deze ontwikkeling is een kans om de recreatiemogelijkheden voor Zwartewaal en het eiland te verbreden.


In 2017, is ongeveer 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt bij de plas om de zuidoostelijke oevers op te hogen. Deze grond is niet in het water van de plas aangebracht. De aannemerscombinatie Plas van Heenvliet heeft de TGG laten onderzoeken. 

Hieruit bleek dat er bepaalde (vluchtige) stoffen verhoogd waren boven de toegestane norm. DCMR heeft in overleg met de gemeente Brielle, aannemerscombinatie en de provincie Zuid-Holland het RIVM gevraagd om de gezondheidsrisico’s te beoordelen bij een recreatieve functie van de plas. Ook heeft het RIVM de omgevingsrisico’s beoordeeld. Onderaan deze pagina is het rapport te downloaden. In onderstaande video worden de uitkomsten en de adviezen toelicht.


 

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er verontreinigingen uit de TGG in het grondwater terecht zijn gekomen. Deze stoffen hebben geen invloed op de gezondheid van mensen, omdat er geen direct contact kan optreden. Uit voorzorg is er ook een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij wordt aangenomen dat mensen wel in direct contact kunnen komen met de TGG. Uit de risicobeoordeling blijkt er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn als gevolg van direct contact met de TGG.

Wel hebben de stoffen uit de TGG invloed op het grondwater, wat lokaal en in kleine mate effect heeft op planten en dieren die in de bodem leven, zoals wormen. Verder kan het RIVM niet uitsluiten dat er in de toekomst stoffen uit de TGG via de bodem en het grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Nu is dit nog niet het geval. 

Er zijn wel andere stoffen aangetroffen in het oppervlaktewater, maar deze zijn daar niet gekomen als gevolg van de TGG. Deze stoffen worden ook in andere oppervlaktewateren aangetroffen en kunnen zich verzamelen in vissen. Het RIVM adviseert om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater de komende jaren te monitoren, zodat als dat nodig blijkt maatregelen genomen kunnen worden.

Vragen?

Vragen over RIVM advies kunnen worden gemaild naar voorlichting@brielle.nl. Deze worden ook opgenomen in de vragen en antwoorden op deze pagina en op de website van het RIVM.