Persbericht 2019-03-19

Uitvoering onderzoek Sint Catharijnekerktoren.