Onderwijs en kinderopvang

Scholing en kinderopvang

Scholen in het voortgezet onderwijs en instellingen voor mbohbo en wetenschappelijk onderwijs geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op afstand. Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de afname van examens en tentamens blijven bestaan.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs en de kinderopvang. Voor vragen over noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen kijk hier

Bijzondere opvang kwetsbare kinderen

In deze stressvolle tijden kan voor kinderen in kwetsbare gezinnen thuis de druk hoog oplopen. Het kan zijn dan extra ondersteuning dan gewenst is. Thuisbegeleiding heeft de voorkeur, maar als het nodig is kan een kwetsbaar kind ook bijzondere opvang krijgen. Dat houdt in dat we in gezamenlijkheid kunnen kijken of de kinderopvang en/of scholen kunnen voorzien in opvang. Dit kan als er sprake is van een (combinatie van) risicofactoren, zoals anders taligheid, ontwikkelingsproblemen van een kind en onveiligheid in een gezin. Er is een tijdelijke richtlijn gemaakt om de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en jeugdhulp te vergemakkelijken. De Richtlijn bijzondere opvang school en kinderopvang bij pandemie kunt u hieronder downloaden.

Locaties bijzondere opvang

De bijzondere opvang is op een beperkt aantal locaties beschikbaar. Die locatie in Brielle is bij de vestiging van HumanKind aan het Gooteplein 5. Aanmelden kan via opvangbrielsescholen@primovpr.nl