Ondernemen

Maatregelen voor ondernemers en ZZP-ers

Kijk op Rijksoverheid.nl voor de laatste ontwikkelingen en antwoorden op de meest gestelde vragen over Coronavirus COVID-19. U kunt telefonisch ook terecht bij het publieksinformatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 22.00 uur).

Vragen over de laatste corona maatregelen en betrekking hebben op ondernemen binnen gemeente Brielle, kunt u mailen naar crisisbeheersing@brielle.nl (Tijdens werkdagen ontvangt u binnen 3 uur een antwoord). 

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen (dreigen) te komen, te helpen. Meer informatie over de mogelijkheden en veelgestelde vragen kunnen ondernemers terecht bij het KVK coronaloket van de Kamer van Koophandel. 
 

Hieronder vindt u informatie over de maatregelen in gemeenten Brielle. 


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal wordt voor de gemeente Brielle uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Tozo 2 aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk Tozo 2 aan te vragen, dit kon tot 1 oktober 2020.

Tozo 3

Van 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend.

Op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) staat meer informatie over de hoogte van de tijdelijke ondersteuning en welke bijlagen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Er is een stappenplan dat u helpt bij invullen van uw aanvraag Tozo 3 en bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit bedrijf.
Lees meer over Tozo 3 op rijksoverheid.nl/tozo.

Tozo 4

Van april tot en met juni 2021 is Tozo 4 van toepassing. Bij Tozo 4 geldt een toets op 'beschikbare geldmiddelen'. Begin 2021 volgt hierover meer informatie.
Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor gemeente Brielle de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. 

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanaf woensdag 18 maart 2020 werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). U vindt de voorwaarden en het aanvraagformulier via de RBZ website 

Kijk op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor de meest actuele informatie. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Per 1 oktober 2020 gaat de NOW3.0 in.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Gemeentelijke maatregelen voor ondernemers en verenigingen


Ondernemers en zelfstandigen

  • Bij ontvangst van facturen zorgt de gemeente voor de snelst mogelijke afhandeling en betaling. 
  • Voor de betaling van lokale belastingen, die niet via de SVHW lopen, volgt de gemeente de lijn van de SVHW, de gemeente stelt de betaling uit tot 31 augustus 2020. Het betreft de toeristenbelasting en precario. 
  • De gemeente gaat in overleg met vastgoedeigenaren in de binnenstad om de zorgen van ondernemers over de huurbetaling te bespreken.
  • Als eigenaar van vastgoed en grond stelt de gemeente de betaling van huur of erfpacht voor één kwartaal uit, zonodig wordt een betalingsregeling getroffen. 

Verenigingen en instellingen

De gemeente heeft een aantal lokale steunmaatregelen getroffen voor verenigingen en instellingen. Verenigingen en instellingen worden actief geïnformeerd door de gemeente in week 15. In de brief is opgenomen welke maatregelen zijn getroffen en waar u met eventuele vragen terecht kunt.  

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: 

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over: