Ondernemen

Maatregelen voor ondernemers en ZZP-ers

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor gemeente Brielle de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. 

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanaf woensdag 18 maart 2020 werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). U vindt de voorwaarden en het aanvraagformulier via de RBZ websiteHoud er rekening mee dat het druk is. RBZ doet zijn uiterste best iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. 

Kijk op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor de meest actuele informatie. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door het coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De regeling bestaat uit 2 delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

De regeling wordt voor de gemeente Brielle uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen. 

Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo

Let op: Op dit moment is de regeling nog niet opengesteld. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) zie hiervoor de informatie hierboven.

Bekijk ook de vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Ondernemen

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over:

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte

SVHW neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. 

Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl. Op de website staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. 

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: