Ondernemen

Maatregelen voor ondernemers en ZZP-ersNoodpakket voor banen en economie

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen (dreigen) te komen, te helpen. Meer informatie over de mogelijkheden en veelgestelde vragen kunnen ondernemers terecht bij het KVK coronaloket van de Kamer van Koophandel. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door het coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling bestaat uit 2 delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De regeling wordt voor de gemeente Brielle uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de website van de RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. 

Bekijk of u in aanmerking komt voor de Tozo.

Bekijk ook de vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor gemeente Brielle de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. 

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanaf woensdag 18 maart 2020 werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). U vindt de voorwaarden en het aanvraagformulier via de RBZ website 

Kijk op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor de meest actuele informatie. 

SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte

SVHW neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. 

Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl. Op de website staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. 

Gemeentelijke maatregelen voor ondernemers en verenigingen

Ondernemers en zelfstandigen

  • Bij ontvangst van facturen zorgt de gemeente voor de snelst mogelijke afhandeling en betaling. 
  • Voor de betaling van lokale belastingen, die niet via de SVHW lopen, volgt de gemeente de lijn van de SVHW, de gemeente stelt de betaling uit tot 31 augustus 2020. Het betreft de toeristenbelasting en precario. 
  • De gemeente gaat in overleg met vastgoedeigenaren in de binnenstad om de zorgen van ondernemers over de huurbetaling te bespreken.
  • Als eigenaar van vastgoed en grond stelt de gemeente de betaling van huur of erfpacht voor één kwartaal uit, zonodig wordt een betalingsregeling getroffen. 

Verenigingen en instellingen

De gemeente heeft een aantal lokale steunmaatregelen getroffen voor verenigingen en instellingen. Verenigingen en instellingen worden actief geïnformeerd door de gemeente in week 15. In de brief is opgenomen welke maatregelen zijn getroffen en waar u met eventuele vragen terecht kunt.  

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: 

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over: