Woonwensenonderzoek gemeente Brielle

Woont u naar uw zin? Wat bepaalt uw “woongeluk”?

Of heeft u andere woonwensen voor de komende jaren? Kunt u ons helpen om voor u te bouwen?

Gemeente Brielle wil graag weten hoe u wilt wonen. Nu of in de toekomst. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons om naar uw woonwensen te luisteren. Zo kunnen wij de woningvoorraad beter laten aansluiten bij de woonwensen van onze bewoners. Deze informatie gebruikt de gemeente Brielle bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van toekomstige projecten zoals ‘Dorpshart’ te Zwartewaal, ‘Oude Goote’ te Vierpolders en toekomstige andere woningbouwprojecten in de gemeente Brielle.

Invullen van de vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen. Alle woningzoekenden en belangstellenden voor nieuwbouwprojecten in de gemeente Brielle kunnen deze vragenlijst digitaal invullen op de website van de gemeente Brielle www.brielle.nl/woonwensenonderzoek. Bij de meeste vragen kunt u het antwoord aankruisen dat het beste bij u past. Bij een enkele vraag vragen wij u het antwoord zelf in of aan te vullen. Het beantwoorden van alle vragen duurt ongeveer 10 minuten. 

Bent u niet in de gelegenheid om de vragen digitaal via de website te beantwoorden, dan heeft u ook vanaf 19 december 2018 tot 25 januari 2019 de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen bij de ‘Brielse Tafel’ aan de Markt 2 te Brielle, bij het Dorpscentrum de Gaffelaar aan de Christinalaan 2 te Zwartewaal en bij het Dijckhuis aan Dijckpotingen 10 te Vierpolders. 

Het invullen van de vragenlijst is zowel digitaal als schriftelijk mogelijk vanaf 19 december 2018 tot 25 januari 2019. Op 25 januari 2019 sluit de termijn voor het invullen van de vragenlijst.

Bekendmaking resultaten woonwensenonderzoek

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld kunt u aangeven of u geïnformeerd wilt worden omtrent de resultaten van het woonwensenonderzoek.

Verloting cadeaubonnen

Onder de deelnemers verloten wij tien cadeaubonnen met een waarde van € 50,00.

Heeft u vragen over het onderzoek of de vragenlijst? 

Neemt u dan telefonisch of via e-mail contact met de gemeente Brielle via e-mail: grondgebied@brielle.nl of telefonisch met mevr. M. Brandsma 0181-471194. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.


Naar de vragenlijst