Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen?

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.
Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgedragen. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand voorstellen voor een lintje.

Aan wie kunt u denken?

Mensen met bijzondere verdiensten, denk aan vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Zij houden door hun inzet verenigingen draaiende en vormen samen het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat deze vrijwilligers in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Op welke momenten wordt een lintje uitgereikt?

Er zijn twee momenten waarop iemand een lintje kan ontvangen.

  • Bij de algemene gelegenheid, eind april van ieder jaar
  • of bij een bijzondere gelegenheid, die een relatie heeft met de bijzondere verdiensten.

Iemand voordragen?

Als u iemand wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2020, dan kunt u een aanvraag indienen bij burgemeester Gregor Rensen. Dit kan via het daarvoor bestemde formulier. Het aanvraagformulier dient vóór 1 juli 2019 te zijn ingeleverd bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Brielle via secretariaat@brielle.nl

Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het bestuurssecretariaat via nummer 0181-471100 of te downloaden via downloads op lintjes.nl.

Als u iemand wenst voor te dragen voor een bijzondere gelegenheid, dan dient het aanvraagformulier uiterlijk vijf maanden voor de betreffende datum te zijn ingeleverd.

Let op dat u de aanvraag indient bij de gemeente waar de voorgedragen persoon woonachtig is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via nummer 0181-471100.

Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl