Werkzaamheden Alexander Verhuellstraat / Anna Hoevestraat

vanaf 21 november 2018

In 2017 zijn de pleintjes aan de Alexander Verhuellstraat gerenoveerd. Bij deze werkzaamheden is er een apart hemelwaterriool aangelegd. Dit rioolstelstelsel gaat nu aangesloten worden op het hemelwaterriool in de Anna Hoevestraat, zodat het regenwater direct afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. Dit is gunstig voor de zuiveringsinstallatie, omdat er minder water hoeft te worden gezuiverd. Door het regenwater naar het oppervlaktewater af te voeren kunnen hevige regenbuien beter worden opgevangen en het water beter worden afgevoerd. 

Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat een gedeelte van de Alexander Verhuellstraat wordt afgesloten. Het werk zal in drie fases worden uitgevoerd. De werkzaamheden starten op woensdag 21 november 2018. Dit jaar worden fase 1 en 2 uitgevoerd. Fase 3 wordt  in januari 2019 uitgevoerd. 

De direct betrokken bewoners krijgen een brief met nadere informatie.