Werkzaamheden aan Suurhoffbrug (A15) van 11 november t/m 27 december

Rijkswaterstaat voert in november en december diverse reparaties en inspecties uit aan de Suurhoffbrug. Om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, voert Rijkswaterstaat werkzaamheden waar mogelijk tegelijkertijd uit zodat wegafzettingen beperkt blijven.

Eén rijstrook van de A15 over de Suurhoffbrug in de richting van de Maasvlakte of Rotterdam is van maandag 11 november t/m dinsdag 13 december ’s nachts afgesloten.
Het wegverkeer op de Krabbeweg is van 11 november tot en met 27 december deels afgesloten.

Afsluitingen voor wegverkeer 

  • Van maandag 11 november (20:00 uur) t/m vrijdag 13 december (5:00 uur): afsluiting van één rijstrook van de A15 in de richting van Rotterdam of de Maasvlakte (inclusief toerit 9);
  • Van maandag 11 november tot en met 27 december: gedeeltelijke afsluiting van 1 rijbaan en het fietspad van de Krabbeweg ter hoogte van de Suurhoffbrug. Het verkeer wordt door stoplichten begeleid.

Omleidingsroute wegverkeer

  • Verkeer vanuit de Maasvlakte naar Kruiningergors, Oostvoorne en Brielle wordt omgeleid via de N15 en N218;
  • Verkeer vanuit de Maasvlakte naar (Botlek) Rotterdam wordt omgeleid via de N15, N218 en N57 naar de A15;
  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Voorne-Putten en de Maasvlakte wordt omgeleid via de A15, N57, N218 en N15. 

Vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug is één van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die aangepakt wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet. 

Meer informatie

Kijk op de website van rijkswaterstaat-suurhoffbrug voor meer informatie over de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?

Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).