We zijn al een half jaar aan het omgekeerd inzamelen!

Afgelopen februari zijn we gestart met omgekeerd inzamelen, met als doel de hoeveelheid restafval te verminderen naar 100 kg. per huishouden per jaar.

Na zes maanden scheiden aan de bron zijn de cijfers zeer bemoedigend en geven aan dat we op de goede weg zitten. De gemeente verwacht dat de komende maanden de resultaten verder verbeteren, zeker zodra er gebruik gaat worden gemaakt van de milieupassen. Onderstaand de resultaten van het eerste halfjaar 2019 waaraan u heeft meegeholpen, afgezet tegen de cijfers vanaf 2017 alsmede de verwachte resultaten voor dit jaar.

Restafval eerste halfjaar            gehele jaar                 per inwoner          
2017 2.100.000 kilo  4.126.000 kilo 245 kilo
2018 1.860.000 kilo 3.980.000 kilo 233 kilo
2019 1.535.000 kilo 
Verwachting 2019            3.000.000 kilo 174 kilo

 
Oud-papier (OPK)  eerste halfjaar gehele jaar
2017 297.000 kilo 579.000 kilo
2018 320.000 kilo  649.000 kilo
2019 371.000 kilo 
Verwachting 2019 780.000 kilo

 
Plastic (PMD) eerste halfjaar gehele jaar
2017   66.000 kilo 146.000 kilo 
2018 82.000 kilo  167.000 kilo 
2019 243.000 kilo
Verwachting 2019 400.000 kilo


Ondergrondse container

Regelmatig zit er een afvalzak klem in de ondergrondse afvalcontainer waardoor deze in storing gaat. Vaak is dit te voorkomen door een kleinere zak te gebruiken (kleiner dan 40 liter) óf door minder afval in de zak te doen. Op deze wijze wordt de teleurstelling van een vastzittende inwerptrommel voorkomen. 

Restafval in OPK en PMD-container

In (ondergrondse) papier- en plasticcontainers wordt regelmatig restafval aangetroffen. ‘Schoon’ plastic en papier raakt hierdoor vervuild en wordt niet verwerkt door de afvalverwerker. Gooi dus alstublieft uw restafval in de (ondergrondse) restafvalcontainer en niet bij het papier of het plastic. Het ‘schone’ afval wordt verbrand als restafval en dit brengt hoge kosten met zich mee.