Vrijwilligersbijeenkomst dorps- wijkraad en bewonersverenigingen

In februari zijn een twintigtal vrijwilligers bijeengekomen in het Stadskantoor. Zij besturen een dorps- of wijkraad of bewonersvereniging en hebben in een gezamenlijk overleg wijkoverstijgende problemen besproken.

Afgelopen jaar is er goede samenwerking ontstaan tussen deze overlegorganisaties en de wijkcoƶrdinator. Er zijn zelfs enthousiaste mensen gevonden om een wijkraad in de wijk Kleine Goote op te zetten.

We hebben op dit moment nog niet genoeg dorpsraadsleden voor Vierpolders. Daarom doen wij deze oproep aan alle inwoners van Vierpolders om u aan te melden via info@brielle.nl voor deze dorpsraad!