Voorne-Putten verkent mogelijkheden duurzame energieopwekking met behoud van landschap

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben laten verkennen op welke wijze duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen.

Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Een extern bureau voor landschapsarchitectuur, Feddes/Olthof, heeft met de Energieverkenning Voorne-Putten een advies uitgebracht aan de colleges van de vier gemeenten over hoe dit vanuit het landschap gezien zou kunnen.

Doel energieverkenning

De energieverkenning geeft inzicht in welke soorten landschappen er zijn op Voorne-Putten, wat de kwaliteiten daarvan zijn en welke mogelijkheden er zijn om duurzame opwekking van energie in het landschap in te passen. In de verkenning wordt geadviseerd de inpassing van duurzame opwekking van energie altijd gepaard te laten gaan met investeringen in het landschap. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning. 

Regionale Energiestrategie

De stappen die de gemeenten op Voorne-Putten zetten richting een duurzame energievoorziening, hebben een relatie met de Regionale Energiestrategie (RES). De 30 energieregio’s in ons land zijn op dit moment bezig een RES op te stellen voor 1 maart 2021. De vier gemeenten op Voorne-Putten maken samen met 19 andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Zuid-Holland deel uit van de energieregio Rotterdam-Den Haag. In de RES wordt vastgelegd waar en hoe in de regio Rotterdam-Den Haag duurzame energie kan worden geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Het opstellen van een RES is een maatregel uit het Nederlandse Klimaatakkoord. 

Inwoners en belanghebbenden

De vier gemeenten hadden voor de komende periode een peiling en bijeenkomsten gepland staan om met inwoners en belanghebbende partijen in gesprek te gaan over hoe de overstap op duurzame energie kan plaatsvinden op Voorne-Putten. Door het coronavirus is dit nu niet mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bezien hoe en wanneer inwoners en belanghebbenden alsnog betrokken worden. De energieverkenning wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt.