Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouwproject ‘de Rugghe’ gestart

Van Zanten Bouw B.V. is gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject ‘de Rugghe’ in Brielle.

Naar verwachting start het heiwerk in week 14/15.

Gedurende de heiwerkzaamheden worden er diverse trillingsmeters aangebracht om te bepalen of de gestelde grenswaarden niet worden overschreden. Van de gebouwen binnen een straal van 50m1 wordt door een extern bureau een bouwkundige opname gemaakt. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd via een brief.

Aanvullend op de heiwerkzaamheden wordt er gestart met de overige bouwwerkzaamheden.

De werkzaamheden duren in totaal circa 2 jaar.

Meer informatie is te vinden op http://derugghe.estate/