Voorbereidende werkzaamheden – nieuwbouw ontwikkeling Jan Matthijssenlaan

Op de locatie dichtbij de binnenstad, op de plek van de voormalige Rijks-HBS, zullen appartementen en vrijstaande kavels worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt plaats in fases, waarbinnen vrije kavels en appartementen zullen worden verkocht.

Deze fases zijn nog in voorbereiding. De kavels hebben een grootte van ca. 400 - 600 m2.

Het college heeft in januari besloten tot de volgende fasering: 

  • Fase 1: Uitgifte 14 kavels gelegen Jan Mathijssenlaan – Het Spui.
  • Fase 2: Ontwikkeling appartementencomplex + 1 kavel.
  • Fase 3: Uitgifte 6 vrije kavels gelegen Simon Jan Molsingel – Het Spui.

De kavels worden door de gemeente zelf verkocht. Voor het appartementencomplex zijn we in gesprek met een projectontwikkelaar. 

De verkoop is nog niet gestart en er zijn nog geen prijzen bekend. Voor de verkoop van de 14 kavels in fase 1 richten we ons op medio 2020. De start van de openbare verkoop zal bekend worden gemaakt in de regionale bladen, op onze gemeentepagina, website en via social media.  Er wordt dan een openbare inschrijving gehouden, waarbij een eventuele notariële loting zal volgen bij veel belangstelling.

Eerste voorbereiding op locatie

De voorbereidende werkzaamheden op locatie zijn al wel gestart. Het groen is in samenwerking met de landschapsarchitect geïnventariseerd. Momenteel meten we het projectgebied in. In week 8 en 9 verwijderen we beplanting en kappen we bomen. Naar verwachting wordt in april gestart met het bouwrijp maken van het “projectgebied kavels” (fase 1 en 3). Voor het bouwverkeer zal er vanaf april tot het einde van fase 3 een tijdelijke uitrit komen via de N218 (Groene Kruisweg). 

Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u hier vinden.