Verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling

Na 1 januari 2024 is het verboden om nog asbest daken te hebben.

Asbestdaken verweren en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Tevens is er een risico als er brand ontstaat en het dak asbest bevat. Ook hierbij kunnen dan asbestvezels vrijkomen. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Hiervoor is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, particulieren (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. U kunt uw aanvraag voor de subsidie aanvragen tot eind 2019 bij de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kunt u doen via MIJNRVO (https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken).

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U ontvangt alleen subsidie als het oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 vierkante meter bedraagt. Voor 2018 is er landelijk een budget beschikbaar van 17,5 miljoen. Per jaar wordt er een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereik, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Sloopmelding

Voor het verwijderen van een asbestdak dient u een sloopmelding te doen. Deze wordt ontvangen en beoordeeld bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Brielle. Deze sloopmelding moet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl