Verdere maatregelen recreatief verblijf Rotterdam-Rijnmond

Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per woensdag 1 april ook niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren.

Dit is besloten door de voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaled. Een uitzondering blijft gelden voor nachtverblijf door seizoenarbeiders en tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken). 

Deze extra maatregel wordt getroffen op nadrukkelijk verzoek van zorgpersoneel op de Zuid-Hollandse eilanden. De zorgverleners geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen. Daarnaast worden in de regio al vele extra maatregelen getroffen om extra zorgcapaciteit te organiseren, zoals de inrichting van Ahoy als tijdelijke zorglocatie. 

Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. De maatregel geldt vooralsnog tot 28 april, maar kan verlengd worden. Dit is afhankelijk van de landelijke maatregelen. 

Vragen over recreatief- en vakantieverblijf in Rotterdam-Rijnmond?

Er komen veel vragen binnen over de vastgestelde noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor recreatief verblijf in Rotterdam-Rijnmond. Het uitgangspunt is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. In de regio zijn inmiddels ook verdere maatregelen getroffen om al het recreatief verblijf aan banden te leggen, ook wanneer mensen vaste plekken of huisjes hebben op een park of camping.

Klik hier voor een Q&A over vakantieverblijf Rotterdam-Rijnmond.