Uitreiking Erepenning Gemeente Brielle

Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te kennen.

De gemeentelijke erepenning van de gemeente Brielle wordt al vanaf 1986 uitgereikt aan personen of groepen die zich op basis van vrijwilligheid zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Brielle. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit jaar een Erepenning uit te reiken, daarin bevestigd door de gemeenteraad van Brielle.

uitreiking erepenning gemeente Brielle aan Nico de Vries door burgemeester Gregor RensenDe erepenning wordt uitgereikt aan Nico de Vries uit Zwartewaal.

Hij heeft als journalist en als streekhistoricus zijn hele leven een grote bijdrage geleverd aan de vastlegging van het nieuws en de maatschappelijke ontwikkelingen en daarnaast de studie en bevordering van de geschiedenis van onze gemeente Brielle en de regio Voorne-Putten.

De Erepenning is uitgereikt door Burgemeester Rensen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Catharijnekerk in Brielle op woensdag 9 januari 2018.