Start plan voor nieuwbouw basisschool ’t Want in Dorpshart Zwartewaal 

Nog dit jaar wordt een start gemaakt met de uitwerking van het nieuwbouwplan voor basisschool ’t Want in Zwartewaal.

ondertekening door Andre SchoonStichting Onderwijsgroep PRIMOvpr en de gemeente Brielle hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. De nieuwe school is één van de voorzieningen die in het project Dorpshart Zwartewaal wordt ontwikkeld. 

Te nemen stappen

Met de overeenkomst kunnen we stappen gaan zetten om te komen tot een nieuwe basisschool voor de leerlingen van Zwartewaal. Dit jaar werken de architect, de gemeente en de school ’t Want het plan verder uit. De verwachting is dat medio 2021 de bouw van de nieuwe school start met als planning om eind 2022 te worden opgeleverd. 

Bijzondere ondertekening

De ondertekening van de overeenkomst verliep iets anders dan gebruikelijk. Door de coronamaatregelen is de handtekening door beide partijen niet gezamenlijk, maar op de eigen locatie van de bestuurders gezet.Ondertekening – Wethouder André Schoon