Senioren ontvangen gratis zorgtablet tegen eenzaamheid

Sander Bierkens directeur van Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse Eilanden overhandigde vandaag 18 mei symbolisch de zorgtablet aan wethouder Bert van Ravenhorst, van de gemeente Brielle.

Begin mei startte de pilot met het plaatsen van 20 Memory Lanes bij zelfstandig wonende ouderen. Initiatiefnemer Home Instead zet in samenwerking met stichting MEE, stichting Push, Careyn, Welzijn Ouderen en Kwadraad het komende jaar deze zorgtablets in, om eenzaamheid bij senioren te bestrijden en de zorgverlening aan senioren te ondersteunen. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Brielle.

Memory Lane        

De Memory Lane is een zeer gebruiksvriendelijk zorgtablet voor senioren, bedoeld om eenzaamheid te verminderen en zorg te ondersteunen. Memory Lane biedt de voordelen van een moderne tablet op een manier die iedereen snapt. Op een vaste plek in huis toegang tot de mooiste foto en muziek herinneringen en laagdrempelig videobellen met een vertrouwde groep vrienden en familie. Het scherm ziet eruit als een fotolijstje en is speciaal gemaakt voor senioren, het biedt een overzichtelijke omgeving die houvast biedt. De Memory Lane helpt met een dagritme, structuur en belangrijke geheugensteuntjes. De Memory Lane is veilig, besloten in een volledig afgeschermde omgeving en niet toegankelijk van buitenaf. 

Tegengaan eenzaamheid

Home Instead heeft als doel senioren in de regio Zuid-Hollandse eilanden zo lang mogelijk te ondersteunen in hun wens thuis en zelfstandig te blijven wonen. De CAREGivers van Home Instead bieden persoonlijke zorg en ondersteuning op maat. Door technologische toepassingen als de Memory Lane toe te voegen aan de persoonlijke aandacht, zet Home Instead een volgende stap in de strijd tegen eenzaamheid bij senioren.

“Wij zien grote voordelen van de toevoeging van technologie aan persoonlijke zorg”, aldus Sander Bierkens, directeur Home Instead Zuid-Hollandse eilanden. “Met de inzet van Memory Lane willen wij senioren en hun dierbaren helpen om op een prettige en praktische wijze met elkaar in verbinding te kunnen blijven om zo eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan. Omdat we hier ook echt in geloven stellen we twintig Memory Lane zorgtablet en kosteloos beschikbaar om met onze samenwerkende partners zoveel mogelijk senioren te ondersteunen.”

Betere en betaalbare zorg

Sander Bierkens vervolgt: “Wij geloven niet dat het menselijke persoonlijke contact ooit vervangen zal kunnen worden door robots. Wel zijn wij ervan overtuigd dat we met een juiste combinatie van persoonlijke inzet medewerkers in de zorg en het gebruik van nieuwe moderne technologie in de vorm van Memory Lane een nog betere en efficiëntere en daarmee ook betaalbare zorg en ondersteuning aan senioren kunnen creëren.

“Zorg, aandacht en meedoen zijn belangrijke pijlers voor de ouderenzorg in de Gemeente Brielle”, aldus wethouder Bert van Ravenhorst. “Juist nu, in de steeds complexere samenleving zijn sociale contacten in welke vorm dan ook belangrijk. Daarom zochten wij voor de meest kwetsbare senioren een mogelijkheid om op een eenvoudige manier toch sociale contacten te kunnen onderhouden met o.a. (klein)kinderen, familie en kennissen. De ‘Memory Lane’ zorgtablet kan hier zeker toe bijdragen.”

Ondersteuning gemeente Brielle

De gemeente Brielle juicht de inzet van Memory Lane voor het verbinden van de seniore inwoners en zijn of haar geliefden toe. Want het is gebleken dat bij mensen die een langere periode eenzame gevoelens ervaren, dit van negatieve invloed is op welzijn.

“Door eenzaamheid worden de cognitieve en sociale vaardigheden van deze mensen minder. Daardoor kunnen ze in een neerwaartse spiraal terecht komen. Met tot gevolg dat deze groep nog lastiger te bereiken is. We kunnen dit voorkomen met de inzet van middelen zoals Memory Lane. Ik verheug mij erop om deze beschikbaar te stellen aan de inwoners in de gemeente Brielle” vult Bert van Ravenhorst aan.