Resultaten woonwensenonderzoek Brielle

De gemeente Brielle heeft in de periode van 19 december 2018 tot en met 25 januari 2019 een woonwensenonderzoek laten uitvoeren.

De resultaten van het woonwensen-onderzoek zijn bekend. In totaal hebben 151 mensen de enquête ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat de meeste respondenten in de eigen kern willen blijven wonen of naar de kern Brielle willen verhuizen. Voor alle drie de kernen gaat de voorkeur uit qua woningtype naar de levensloopbestendige woning in rij met tuin, badkamer en slaapkamer op de begane grond. De meeste respondenten geven aan dat zij de voorkeur hebben om te willen kopen.

wethouder SchoonHieronder kunt u rapportage hierover downloaden. 

Wethouder Schoon is blij met het onderzoek en de uitkomsten. "Het doel van de enquête is de woonwensen van onze inwoners te inventariseren, zodat we de juiste woning op de juiste plek kunnen bouwen. De resultaten geven hier een duidelijk inzicht in. Dit draagt naast ook nog andere middelen en methodes bij om vorm te geven aan onze behoefte.” 

Onder de respondenten zijn door wethouder Schoon tien cadeaubon verloot.