Resultaten omgekeerd inzamelen na drie maanden al goed merkbaar

Het Omgekeerd Inzamelen is bijna drie maanden onderweg. Naast een aantal opstartproblemen is gelukkig nu al te merken dat het scheiden effect heeft.

tabel afvalverzamelingDe resultaten van de eerste maanden rond de scheiding van het PMD en OPK zijn bekend. Er is een opvallende stijging van de hoeveelheid ingezameld PMD en OPK. Was de hoeveelheid PMD (plastic, metaal en drankenkartons)  in december 2018 nog 15.000 kilo, in maart 2019 was dit ruim 41.000 kilo.

Een aanzienlijke stijging van PMD dat nu niet in het restafval terechtgekomen is. 

Ook de hoeveelheid OPK (oud papier en karton) kende een stijging. De hoeveelheid in december 2018 was 34.000 kilo, terwijl dat in maart 2019 al ruim 69.000 kilo was.

Het betekent dat ook het scheiden van het oud-papier goed wordt opgepakt.

Afkeuren container

Helaas is er wel een afkeuring geweest van een vracht ingezameld PMD, omdat deze was vervuild met restafval. Als er een afkeuring plaatsvindt, betekent dit dat de ingezamelde hoeveelheid PMD niet meer bruikbaar is en dan wordt verwerkt als restafval.

In plaats van dat het dan de gemeente geld oplevert, kost het de gemeente geld om de lading te laten verwerken als restafval. 

Als de medewerkers van de afvalinzamelaar constateren dat een aangeboden mini-container materialen bevat die niet in het PMD of het OPK thuishoren dan wordt de mini-container niet geleegd en krijgt de eigenaar van de mini-container een gele of rode kaart. Hierop staat vermeld welke stoffen niet in het PMD of het OPK thuishoren. Na het verwijderen van deze artikelen, producten of stoffen kan de container bij de volgende ronde geleegd worden. Kijk voor meer informatie over omgekeerd inzamelen op www.brielle.nl/afval