Renovatie riolering wijk Rugge en binnenstad Brielle

Reiniging en inspectie riolering 12 t/m 31 augustus.

In de maand oktober van dit jaar gaat de firma Insituform in opdracht van gemeente Brielle werkzaamheden aan het riool uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het gedeeltelijk renoveren van het riool. Dit gebeurt door een zogenoemde sleufloze techniek wat betekent dat het riool zodanig hersteld wordt dat het weer voor geruime tijd in goede staat is, zonder open te breken.

Voorbereidende werkzaamheden in augustus

Voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden moet het riool worden gereinigd en geïnspecteerd.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van maandag 12 augustus t/m zaterdag 31 augustus 2019 in de wijk Rugge en in de binnenstad van Brielle.


In oktober wordt de renovatie aan het riool uitgevoerd. Alle direct aanwonenden worden door middel van bewonersbrieven geïnformeerd. 

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Roskam, telefoon: 0181-471182 of dhr. R. van der Voorden, telefoon: 0181-471183 van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Voor dit project heeft Insituform een webpagina aangemaakt waarop o.a. de actuele planning van de werkzaamheden te vinden is.