Overdracht en renovatie rioolgemalen voormalig recreatieschap

Het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg was beheerder van de rioleringsstelsels in de recreatiegebieden Brielse Meer, Bernisse en van een pompput nabij het Badstrand Rockanje. Het schap heeft in 2014 besloten deze rioleringsstelsels over te dragen aan de gemeenten binnen wiens grondgebied de stelsels liggen. 

Met ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne is overeenstemming bereikt over de condities waaronder de overdracht van de rioleringsstelsels kon plaatsvinden. 

De belangrijkste voorwaarde was dat de stelsels zich in goede staat van onderhoud bevonden. De afgelopen jaren zijn grotere reparaties en vervangingen uitgesteld om te voorkomen dat investeringen gedaan zouden worden die niet passen binnen de kwalificaties van het rioleringssysteem van de gemeenten. Het recreatieschap was bereid een bedrag aan de gemeente Brielle beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden naar eigen inzicht en kwalificaties konden worden uitgevoerd.

In 2018 zijn we begonnen met de renovatie van de 21 gemalen. Een gedeelte hiervan kon in het voorjaar afgerond worden, een ander deel was pas mogelijk na oktober i.vm. de sluiting van het camping seizoen. Op dit moment zijn alle gemalen gerenoveerd volgens de kwalificaties van onze gemeente. Via een computersysteem is nu communicatie met elk individueel gemaal mogelijk.

Alle rioolstelsels en rioolgemalen binnen Briels grondgebied zijn nu in eigendom en beheer van de gemeente Brielle.

voor renovatie na renovatie

Meer informatie over Water en riolering