Open brief aan alle Briellenaren

16 maart - Beste inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, 

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus dat eerst zo ver weg leek heeft nu de hele wereld in de greep. Europa en Nederland zijn vatbaar gebleken voor grote risico’s voor de volksgezondheid. De drastische maatregelen die het Kabinet afgelopen donderdag en zondag heeft afgekondigd hebben een enorme invloed op hoe we gewend zijn ons leven te leiden. De maatregelen zijn ongekend en te hopen valt dat ze effectief zijn in het voorkomen van verdere snelle verspreiding van het virus in ons land. 

De dreigende gevaren voor de volksgezondheid en de maatregelen van het kabinet hebben mij, het gemeentebestuur en diverse bestuurders van verenigingen en organisatoren van evenementen alsook ondernemers en werkgevers voor grote opgaven gesteld. Tot en met 6 april gaan scholen, kinderopvang, horecagelegenheden, bibliotheken en sportaccommodaties dicht. Geadviseerd wordt fysieke intermenselijke contacten en bijeenkomsten met meerdere mensen zoveel mogelijk te vermijden. In het bijzonder contacten met ouderen vermijden die bijzonder vatbaar zijn voor het virus. Voor werknemers geldt het advies zoveel mogelijk thuis te werken als dat kan. Reizen met openbaar vervoer voor kwetsbare groepen wordt ten stelligste ontraden. Grote evenementen en sportwedstrijden zijn afgelast. Voor allerlei zakelijke bijeenkomsten geldt het zelfde.

Afgelopen vrijdag heb ik samen met het bestuur van de 1-Aprilvereniging het besluit moeten nemen om ook de 1-Aprilviering op woensdag 1 april te schrappen. Een moeilijk besluit voor het bestuur en ook voor mijzelf. Voor de vereniging en voor de lokale horeca en middenstanders zullen de financiële gevolgen groot zijn. Zo kort voor de uitvoering, met zoveel voorbereidingen al achter de rug. Terwijl de temperatuur van de symbolische strijd tussen Spanjaarden en Geuzen alweer begon te stijgen, de kleding weer uit de kast was gehaald en de uitnodigingen aan vrienden, collega’s en familieleden van buiten al weer waren verstuurd. Het besluit leidt tot grote teleurstelling bij heel veel Briellenaren. Zo blijkt uit de vele reacties op o.a. social media. Gelukkig is er veel begrip voor dit enige juiste besluit.  

Ook andere evenementen, sportwedstrijden, seniorenbijeenkomsten, theateruitvoeringen etc. in maart zijn inmiddels van de kalender geschrapt. Zelfs voor bruiloften, begrafenissen, bedrijfsbijeenkomsten en politieke vergaderingen zijn beperkende maatregelen van toepassing. Iedereen die zich hiervoor in vereniging of bedrijf heeft ingezet baalt als een stekker. Mijn bezoeken aan 100+ers en jubilerende huwelijksparen heb ik moeten afzeggen. Laten we hopen dat alle maatregelen leiden tot het beteugelen van het coronavirus.

Gelukkig zijn Briellenaren nuchtere mensen. En ook mensen die elkaar ondersteunen als het gaat om het opvangen van alle gevolgen van deze bijzondere omstandigheden. Ik roep u ten stelligste op om geen rare dingen te doen, zoals hamsteren in de supermarkten. Dat is nergens voor nodig. Koop liever wat extra eten in voor de oudere buurman of buurvrouw in uw straat die zelf moeilijk naar buiten kan. Ga ook geen stunts uithalen of vreemde grappen. Help liever elkaar zo goed mogelijk deze tijden van afzondering en weinig uitgaansmogelijkheden op een zo prettig mogelijke manier door te komen. Bel of app elkaar wat vaker, stuur eens een kaartje of help elkaar met kleine praktische dingen in en om het huis. Maak een wandeling of fiets wat vaker, de natuur blijft gelukkig onverstoorbaar opgaan richting de lente. 
 
Met elkaars steun en begrip en door creatief en flexibel te zijn, komen we deze periode door. Daarvan ben ik overtuigd. Natuurlijk onderzoeken we met de organisatoren of we sommige evenementen naar later dit jaar kunnen verplaatsen. Maar dat is afhankelijk van vele factoren en voorwaarden, die bovendien niet allemaal alleen lokaal bepaald kunnen worden. 

Ik wens u allen sterkte met deze ongewone situatie. Volg de hygiëne adviezen op, die u op de gemeentelijke website maar ook de websites van het Rijk, het RIVM en de GGD’s kunt vinden. Bij vragen kunt u altijd op de website of telefonisch tijdens kantoortijden bij de gemeente terecht. We gaan de strijd tegen het coronavirus winnen, zo zeker als de Geuzen ieder jaar weer op 1 April Den Briel veroveren. Alleen dit jaar doen ze daar even wat langer over. 
 
Met vriendelijke groet,

Gregor Rensen, burgemeester