Omgekeerd inzamelen

Gemeente Brielle is de afgelopen maanden overgegaan op het omgekeerd inzamelen.

Het is voor de gemeente een enorme logistieke operatie die ook veel van uw medewerking en geduld heeft gevraagd.
De laatste activiteiten voor de uitrol vinden nog plaats. 

Ondergrondse containers nog te gebruiken zonder milieupas

In een eerder stadium is aangegeven dat met ingang van 1 mei 2019 de toegang tot de ondergrondse restafvalcontainers en de ondergrondse containers voor PMD en OPK alleen mogelijk zou worden met het gebruik van de milieupas. Echter, de digitale voorzieningen om dit te realiseren zijn nog niet allemaal klaar voor gebruik en/of installatie. Dit betekent dat de ondergrondse containers voorlopig nog open blijven staan. U kunt dus nog zonder gebruik van de milieupas de containers gebruiken. Wanneer de milieupas gebruikt moet gaan worden laten we u ruim van te voren weten. 

Meer informatie over het omgekeerd inzamelen is ook te vinden via www.brielle.nl/afval.