Omgekeerd inzamelen 

Brielle gaat in de week van 11 tot 15 februari 2019 over op omgekeerd inzamelen. 

Deze maand ontvangt u allereerst een brief met de aankondiging van het uitzetten van de grijze container met de blauwe deksel voor Oud Papier en Karton (OPK) en de grijze container met oranje deksel voor Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen (PMD). 

U ontvangt ook een aparte envelop met een brief met de datum waarop de mini-containers worden omgewisseld. De brief geeft ook aan welke ondergrondse container u mag gebruiken. De envelop bevat verder informatie over de nieuwe inzameldagen en de nodige informatie over hoe afval te scheiden.

Afzonderlijk daarvan ontvangt u een brief met de nieuwe milieupas. Hiermee heeft u toegang tot de Stadswerf en de ondergrondse containers.

Pas in de week van 11 tot 15 februari 2019, kalenderweek 7, treedt de nieuwe afvalkalender in werking. Tot die tijd blijft de inzameling van het restafval, het GFT-afval, OPK en PMD op dezelfde wijze plaatsvinden zoals u nu gewend bent.

Op www.brielle.nl/afval vindt u altijd de laatste stand van zaken wat betreft afval(inzameling).