Nieuwe noodverordening in regio per 19 november

Vanaf woensdag 18 november 2020 om 23.59 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 6 november 2020. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen. Lees hier meer over de wijzigingen en de meest gestelde vragen. Gedetailleerde uitwerking van de maatregelen vind je in de noodverordening.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

  • ​Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Was vaak je handen;
  • Werk zoveel mogelijk thuis;
  • Draag een mondkapje daar waar het moet;
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Lees de noodverordening hier.