Nieuw speelruimteplan

Gemeente Brielle werkt aan een nieuw speelruimteplan en heeft daarbij hulp nodig.

In 2006 heeft gemeente Brielle het Speelruimte beleidsplan vastgesteld en uitgevoerd. Nu, 13 jaar later, is het hoog tijd voor een update van dit beleidsplan.Voordat we beginnen met het updaten van het beleidsplan willen we graag inzicht krijgen in de wensen- en behoeften van alle betrokkenen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan sport- en speelplekken voor jong en oud? Zijn er mogelijkheden om bestaande speelplekken leuker te maken? Of zijn er locaties waar een speelplek mist?

De flyer bevat twee links en twee QR-codes: één voor kinderen en jongeren en één voor (groot)ouders en bewoners. Deze leiden naar een online vragenlijst die tot 31 augustus 2019 in te vullen is. Het invullen van de vragenlijst duur ongeveer 5 minuten.

De resultaten van de enquête vormen de basis voor het nieuwe speelruimteplan, dat uiteindelijk aan het college en de raad wordt aangeboden.

Alvast bedankt voor de medewerking! 

Te downloaden: