Nieuw minimabeleid Brielle voor 2020 vastgesteld

De gemeente Brielle heeft het armoedebeleid met ingang van 1 januari 2020 vernieuwd. De inkomensgrens voor regelingen wordt verruimd naar 120% van de bijstandsnorm.

De gemeente hoopt dat met deze inzet meer mensen mee kunnen doen in de samenleving. De gemeenteraad heeft het nieuwe beleid unaniem goedgekeurd. Ook in 2020 zal het minimabeleid, namens gemeente Brielle, uitgevoerd worden door gemeente Nissewaard. 

De minimaregelingen worden in 2020 voor meer mensen toegankelijk. Voor een aantal regelingen wordt de inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm, na een toekenningsperiode van 24 maanden (dit was voorheen 110% na 12 maanden). Dit geldt voor individuele inkomenstoeslag (€ 250,- per jaar per huishouden), de bijdrage in de energiekosten voor pensioengerechtigde ouderen (€ 250,- per jaar) en de kindtoeslag. De kindtoeslag voor kinderen van 4 t/m 17 jaar is € 300,- per kind per jaar. Deze toeslag is, net als de individuele inkomenstoeslag, vanaf maart 2020 aan te vragen via gemeente Nissewaard.

Brielse Klantenkaart

Mensen die in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag ontvangen ook een Brielse Klantenkaart ter waarde van €40,-. Deze klantenkaart kan besteed worden bij de aangesloten winkels in Brielle. Voor meer informatie over de Brielse Klantenkaart en de aangesloten winkels verwijzen wij u naar www.beleefbrielle.nl.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente biedt in samenwerking met CZ Zorgverzekeringen een gunstig geprijsde collectieve ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Bent u bij CZ verzekerd en voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u het hele jaar overstappen naar een collectieve zorgverzekering. 

Tenslotte zijn er nog twee regelingen

Mensen die door bijzondere omstandigheden extra hoge kosten hebben, kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt beoordeeld op basis van de individuele situatie van de aanvrager. Ook is het mogelijk om kwijtschelding van afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting (via SVHW) aan te vragen.

Meer informatie?

Alle informatie over de bedragen, de voorwaarden en aanvragen worden op www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen gepubliceerd. Hier kunt u, vanaf 1 maart, de minimaregelingen aanvragen. Lukt dit niet digitaal dan kunt u contact opnemen met gemeente Nissewaard via het nummer: 140181.